(in English below)

Ohjeet videon tekoon:

Kuvaa tanssiasi valitsemallasi laitteella (mielellään äänen kera), kerralla tai pätkissä, mutta sisältäen n. 5minuutin edestä tanssia yhteensä. Luo video(i)stasi (piilotettu) Youtube-linkki (kts.ohjeet täältä) ja lähetä se Lauralle osoitteeseen info@jazzfactory.fi.

Tanssi itsessään voi olla improvisoitua tai koreografiaa, nopeaa, hidasta, soolona tai parin kanssa tanssittuna – sinä itse päätät mitä haluat videon sisältävän. Voit myös esittää toiveita asioista, joihin haluat opettajan erityisesti analyysissään keskittyvän.

 

Dance video instructions:

Record your dance on a device of your choice (preferably with sound), at once or in separate clips, including for about 5 minutes of dancing in total. Create (unlisted) Youtube link(s) (see instructions here) and send it to Laura at info@jazzfactory.fi.

The dance itself can be improvised or choreographed, fast, slow or both, danced solo or with a partner – you decide what you want the video to contain. You can also make wishes about things you want the teacher to focus on in their analysis.

Scroll to Top