Salin säännöt – Studio rules

*In English below*

Säännöt salin käyttäjälle Koronapandemian aikana:

> Salia vuokraavan odotetaan noudattavan viranomaisten antamia suosituksia ja määräyksiä, ottaen huomioon myös kunkin hetkiset enimmäisosallistujamäärät ja turvavälit, sekä käsihygienia, maskisuositus ja muut turvatoimet. Älä käytä tilaa oireisena tai altistuneena!

> Paikalle saa tulla aikaisintaan 5minuuttia ennen varauksen alkua ja poistuttava viimeistään 5minuutin sisällä varauksen loputtua, jotta varausten väliin jää tarpeeksi aikaa vaihdoille ja ilmanvaihdolle ilman tapaamisia.

> Ei ulkokengillä tanssilattialle; varo tuomasta hiekkaa tai kosteutta tanssilattialle

Lähtiessäsi:

> Siivoa omat jälkesi (siivoustarvikkeet siivouskaapissa ja/tai salin hyllykössä):

  • moppaa tanssilattia kuivamopilla öljy/mikrokuituliinalla & pyyhi jättämäsi tahrat lattiasta
  • siivoa roskasi roskikseen: erittele roskat ja pullot/tölkit
  • pyyhkäise koskettamasi/käyttämäsi pinnat siihen varatuilla kosteusliinoilla
  • jätä salin omaisuus omalle alkuperäiselle paikalleen

> Sammuta kaikki laitteet, jotka olet päälle laittanut: mikseri (+äänenvoimakkuus alas), ilmastointi, tuulettimet, lämmittimet, valot.

> Muista ottaa kaikki omat tavarat mukaasi (sali ei vastaa salille jätetystä asiakkaan omaisuudesta).

> Tarkista, että ulko-ovi lukittuu kunnolla, kun lähdet.

HUOM: TILASSA ON TEHOKAS ILMANVAIHTOLAITTEISTO (JOKA PAREMPI NÄISSÄ OLOSUHTEISSA KUIN TUULETTIMET) JA SITÄ SUOSITELLAAN KÄYTETTÄVÄKSI: SAMMUTATHAN ILMANVAIHDON LÄHTIESSÄSI, JOS OLET PÄIVÄN VIIMEINEN KÄYTTÄJÄ – KIITOS! VALKOINEN KAUKOSÄÄDIN LÖYTYY MIKSERIHYLLYKÖSTÄ; OSOITA PEILIN VASTAISELLE SEINÄLLE.

Kiitos!

***

Rules for dance studio users during the Corona pandemic:

> Please adhere to the instructions and guidelines given by the authorities when using the facilities, including the maximum number of participants, safe distances, hand hygiene, and possibly masks and other safety measures of the current situation. Do not use the space if you have any symptoms or have been exposed!

> Arrive no earlier than 5minutes before the start of your reservation and depart no later than 5min after, in order to prevent any unnecessary contact with other studio users.

>No outside shoes on the dance floor; no moisture or sand on the dance floor.

Upon leaving:

> Clean up after yourself (cleaning utensils in the cleaning cupboard and/or on the studio shelves):

  • mop the dance floor with the dry-mop and the orange oilcloth
  • place your trash, cans, and bottles in the designated bins
  • wipe the surfaces you touched with the provided material.
  • leave all the studio property in its own designated place

> Turn off all devices you’ve used: mixer (+slide volume down), air conditioning & fans (white remote control), heaters, and lights.

> Remember to take all your belongings with you (the studio is not accountable for left possessions).

> Check that the door to the studio locks itself properly as you leave.

NOTICE! – THE STUDIO HAS AN EFFICIENT VENTILATION EQUIPMENT (BETTER TO USE IN THESE CONDITIONS THAN FANS) AND IT’S RCOMMENDED YOU USE THEM. PLEASE TURN IT OFF UPON LEAVING IF YOU ARE THE DAY’S LAST STUDIO USER – THANK YOU! A WHITE REMOTE CONTROL ON THE MIXER SHELF: POINT ON THE WALL OPPOSITE THE MIRROR.

Thank you!