Class themes/Tunti aiheita

CLASS THEMES                                           TUNTIAIHEITA

And just to start with…:                                    Nämä nyt ihan alkuun…:

Рbeginners’ toolkit                                          Рaloittelijan työkalupakki
Рa solo routine (Shim Sham, Tranky doo etc)  Рsoolo rutiini
Рbody control                                                  Рkehonhallinta
Рconnection & technique                                 Рvise & tekniikka
Рmoves (e.g. Swing out variations?)                Рmuuvit (esim. Swing out variaatiot?)
Рfootwork (triples, kicks, slides, spins..)       Рjalkatyö (triplat, potkut, liu’ut, spinit..)
Рimprovisation                                                Рimprovisaatio
Рmusicality                                                     Рmusikaalisuus
Рrhythm                                                         Рrytmiikka
Рfootwork variations                                       Рjalkavariaatiot
Рstyling                                                          Рtyylittely
Рmaking choreographies                                 Рkoreografiointi
Рpeformance & expression                              Рesiintyminen & lavailmaisu
Рtraining                                                         Рharjoittelu
Рteaching dance                                              Рvalmentaminen/tanssinopettaminen

Other ideas/wishes? Contact me!                  Muita ideoita/toiveita? Ota yhteyttä!