Class themes/Tunti aiheita

PRIVATE CLASS THEMES                          YKSITYISTUNTI AIHEITA

Рbeginners’ toolkit                                          Рaloittelijan työkalupakki
Рa solo routine (Shim Sham, Tranky doo etc)  Рsoolo rutiini
Рbody control                                                  Рkehonhallinta
Рconnection & technique                                 Рvise & tekniikka
Рmoves                                                            Рmuuvit
Рimprovisation                                                Рimprovisaatio
Рmusicality                                                     Рmusikaalisuus
Рrhythm                                                         Рrytmiikka
Рfootwork & variations                                   Рjalkatyö ja variaatiot
Рstyling                                                          Рtyylittely
Рmaking choreographies                                 Рkoreografiointi
Рpeformance & expression                              Рesiintyminen & lavailmaisu
Рtraining                                                         Рharjoittelu
Рteaching dance                                              Рvalmentaminen/tanssinopettaminen
Рorganising events                                          Рtapahtumajärjestäminen
Рother ideas/wishes? Contact me!                  Рmuita ideoita/toiveita? Ota yhteyttä!