CLASS THEMES                                           TUNTIAIHEITA

And just to start with…:                                    Nämä nyt ihan alkuun…:

– beginners’ toolkit                                          – aloittelijan työkalupakki
– a solo routine (Shim Sham, Tranky doo etc)  – soolo rutiini
– body control                                                  – kehonhallinta
– connection & technique                                 – vise & tekniikka
– moves (e.g. Swing out variations?)                – muuvit (esim. Swing out variaatiot?)
– footwork (triples, kicks, slides, spins..)       – jalkatyö (triplat, potkut, liu’ut, spinit..)
– improvisation                                                – improvisaatio
– musicality                                                     – musikaalisuus
– rhythm                                                         – rytmiikka
– footwork variations                                       – jalkavariaatiot
– styling                                                          – tyylittely
– making choreographies                                 – koreografiointi
– peformance & expression                              – esiintyminen & lavailmaisu
– training                                                         – harjoittelu
– teaching dance                                              – valmentaminen/tanssinopettaminen

Other ideas/wishes? Contact me!                  Muita ideoita/toiveita? Ota yhteyttä!

Scroll to Top