Peruutusehdot Pienryhmäkurssit

CANCELLATION POLICY: TAILORED SMALL GROUP COURSES

When the order is agreed and the course times are confirmed in the calendar, the customer also commits to the course payment. If the course has to be canceled by the organizer before it starts, the customer will get their money back in full. If the course has to be shortened by the organizer, the customer will get back 90% of the unrealized hours. If the course is postponed in cooperation with the organizer and the customer, or if the customer themselves interrupts the course of their own choice, the fees are binding.
Note: the offer also allows ordering without booking all visits at once: the courses are implemented in a jointly agreed structure (number, frequency and length of visits), but the times and contents of the courses can also be relatively flexibly agreed during the progression of the course.

PERUUTUSEHDOT: RÄÄTÄLÖIDYT PIENRYHMÄKURSSIT

Kun tilaus sovitaan ja kurssiajat vahvistetaan kalenteriin, asiakas sitoutuu myös kurssimaksuun. Jos kurssi joudutaan perumaan järjestäjän toimesta ennen sen alkamista, asiakas saa rahansa kokonaan takaisin. Jos kurssia joudutaan järjestäjän toimesta lyhentämään, asiakas saa 90% toteutumattomista tunneista takaisin. Jos kurssia lykätään järjestäjän ja asiakkaan yhteistyössä myöhemmälle, tai jos asiakas itse keskeyttää kurssin omasta valinnastaan, ovat maksut sitovia.
Huom: tarjous mahdollistaa myös tilauksen teon ilman kaikkien käyntikertojen varaamista kerralla: kurssit toteutetaan yhdessä sovitulla rakenteella (käyntikertojen määrä, tiheys ja pituus), mutta kurssikertojen aikoja ja sisältöjä voidaan myös suhteellisen joustavasti sopia kurssin etenemisen mukaan.
***